Close

Fiksimini

Fiksimini téh hartina karangan fiktif atawa carita rékaan nu pondok pisan (mini). Écésna, fiksimini téh karangan nu dumasar kana imajinasi, nu ukuranana leuwih pondok ti batan carpon. Panjangna fiksimini teu leuwih ti 150 kecap jeung teu kurang ti 100 kecap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *