Close

fiksimini

Upaya Menggapai Kemuliaan Budaya Bangsa SASTRA SINEAS SUNDA BINEKAS "FESTIVAL FILM FIKSIMINI BASA SUNDA"

Kilas Awal Berangkat dari kenyataan yang ada bahwa pelestarian seni budaya Sunda semakin hari memerlukan upaya-upaya yang semakin menantang dan inovatif demi menempatkan seni budaya Sunda dapat hidup selaras dengan setiap perubahan peradaban jaman. Tanpa kecuali adalah Sastra Sunda! Era digital telah melahirkan suatu fenomena yang bisa kita sebut ‘Sastra […]

Read More...

Fiksimini

Fiksimini téh hartina karangan fiktif atawa carita rékaan nu pondok pisan (mini). Écésna, fiksimini téh karangan nu dumasar kana imajinasi, nu ukuranana leuwih pondok ti batan carpon. Panjangna fiksimini teu leuwih ti 150 kecap jeung teu kurang ti 100 kecap.

Read More...