Close

Upaya Menggapai Kemuliaan Budaya Bangsa SASTRA SINEAS SUNDA BINEKAS "FESTIVAL FILM FIKSIMINI BASA SUNDA"

Kilas Awal

Berangkat dari kenyataan yang ada bahwa pelestarian seni budaya Sunda semakin hari memerlukan upaya-upaya yang semakin menantang dan inovatif demi menempatkan seni budaya Sunda dapat hidup selaras dengan setiap perubahan peradaban jaman.

Tanpa kecuali adalah Sastra Sunda! Era digital telah melahirkan suatu fenomena yang bisa kita sebut ‘Sastra Interneta’ yakni suatu fenomena berakhirnya masa keterbatasan kesempatan pada media cetak sebagai wahana ekspresi sastra, kini terbuka bebas menyeruak dan bisa dimanfaatkan oleh setiap insan yang menyukai dunia kesusastraan. Dunia maya adalah produk ‘era kesejagatan’ yang membuat dunia bagai setapak tangan! Dan haqul yakin pada era ini komunitas Fiksimini Basa Sunda (FBS) dilahirkan dan dibesarkan.

Sastra Sineas Sunda Binekas

Jargon di atas adalah pengejawantahan bagian dari ‘resiko’ yang pantas untuk komunitas FBS sebagai anak jaman era digital. Perkembangan dengan cukup mengkhalayaknya kreatifitas film-film digital (baca : film pendek) terutama di kalangan kawula muda merupakan tantangan untuk disikapi secara nyata. Merangsang tumbuhnya kreatifitas film nan bekelas berdasar dari karya sastra Sunda (Sastra Sineas) yang diharapkan dapat memperkaya kreatifitas ungulan dalam khasanah seni budaya Sunda (Sunda Binekas).

Ekranisasi Fiksimini

Ekranisasi adalah transformasi dari karya sastra ke bentuk film. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis, écran yang berarti ‘layar’. Selain ekranisasi—yang menyatakan proses transformasi dari karya sastra ke film—ada pula istilah lain, yaitu filmisasi.

Ekranisasi Fiksimini Basa Sunda, berarti memfilmkan atau membuat film dari karya fiksimini berbahasa Sunda.

1. Upaya pelestarian bahasa Sunda mendapatkan medium baru, yakni film pendek.
2. Para sineas muda bisa dengan mudah mendapatkan ide cerita dari fikmin untuk dibuat menjadi film pendek.
3. Fikmin bisa diapresiasi dalam bentuk film.

Sunda Milaras Jaman Tong Ngan Kacapangan!

Harènghèngna pajamanan nu ranggètèng ku sihung-sihung modernisasi lir sandèkala mangsa nu gangas telenges sarta sayaga samakta pikeun ngererekeb sagala rupa jati diri lemah cai. Budaya Sunda, Basa Sunda, kiwari narikolot ngarangrangan nu perlu pisan upaya-upaya nu rancagè tur towèksa sangkan tutungkusan bihari tèh manjing nastiti walagri pagiling-gisik mairan wanci.

Teu cukup ngan ku seueur padungdeng nu ahirna beuki koleng, teu cekap ku sawala-sawala para dèwa budaya nu pamustunganana ukur ngahiung giung ku teori-teori luhung kawas nu teu manggih tungtung.
Sumanga cuang rancag-karsa dina gawe nyata! Leutik gedèna kumaha kamampuhna. Inshaa Allah.

Angen-angen

Nyelek lebah angen-angen ningal anu katalimbeng
Katalimbeng mairan wanci, katalimbeng ngayonan jaman
Duh deudeuh nu keur kapeupeuh ku leungeun deungeun
Duh nalangsa nu keur kapergasa mangsa
Ketir! Ningal nu rèk surup lilngsir
Boa-boa bakal bobor karahayuan
Paralun kagusur tumpur
Palias baraya!

Urang hudangkeun! Urang tangtungkeun!
Sangkan ajeg makalangan
Urang sieupan! Urang dangdanan!
Sangkan gandang tatandangan
Ulah kasiku ku waktu
Ulah katandasa mangsa
Seni Budaya Sunda mangka jaya di buana!

Para nonoman Sunda hayu cuang midang tandang! Hayu cuang ngangkat harkat darajat Ki Sunda pikeun kajembaran Indonesia!
Mugia!

Berkarya! Berkarya! Berkaryalah!
Hanya dengan cara itu kemuliaan Budaya Bangsa dapat terjaga! Semoga!
Cag.

(Bambang Arayana Sambas – Kuncen Fiksimini Basa Sunda).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *